Elen Evans

sylfaenydd

Croeso i STEM Ginger Education

Fy enw i yw Elen Evans. Fe wnes i gwblhau fy ngradd israddedig BSc (Anrh) yn y Gwyddorau Naturiol yn llwyddiannus yn 2017 ac fe es ymlaen i sefydlu Addysg STEM Ginger i bontio'r bwlch rhwng dysgu pwnc a dysgu Saesneg. Rwyf wedi gweithio fel athrawes Saesneg ers 1999 yn yr Eidal, Portiwgal, y DU, yr Aifft a Sbaen. Mae gennyf gymhwyster DELTA ac rwyf wedi gweithio yn y Cyngor Prydeinig, International House ac yn CCOO (Comisiones Obreras – undeb llafur gweithwyr yn Sbaen).

Rwyf bellach yn dysgu gwyddoniaeth i blant trwy gyfrwng y Saesneg, gan drosglwyddo fy ngwybodaeth a'm brwdfrydedd dros y byd gwyddonol yn ogystal â defnyddio sgiliau a enillais wrth ddysgu Saesneg fel iaith dramor. 

Rwy'n wirioneddol werthfawrogi ac yn mwynhau'r defnydd o fethodoleg CLIL / AICLE yn yr ystafell ddosbarth, yn enwedig oherwydd yr effaith gadarnhaol ddiamheuol y mae'n cael ar fy myfyrwyr.

 

"Education is the most powerful weapon which you can use to change the world."                                                                                       Nelson Mandela

Mae STEM Ginger Education yn addysgu gwahanol bynciau STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg) gan ddefnyddio dull ymarferol, cyfathrebol, llawn hwyl, hollgynhwysol yn yr ystafell ddosbarth.

Gan godi ymwybyddiaeth o'r amgylchedd a'r ffordd y mae'r blaned yn cael ei thrin, ar yr un pryd â chynnau diddordeb ac awydd i ddysgu mwy am y byd gwyddonol, rydym eisiau sicrhau dyfodol mwy disglair i'n planed a'n myfyrwyr.

Ydych chi eisiau gwybod mwy?

Cysylltwch â ni:
  • LinkedIn - Blue Circle
  • Facebook
  • Twitter
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now