Beth yw STEM?

 

             Y pynciau craidd:

                 Gwyddoniaeth

                 Technoleg

                 Peirianneg a

                Mathemateg

Mae Addysg STEM Ginger hefyd yn hyrwyddo addysgu'r Celfyddydau trwy gyfrwng y Saesneg, a elwir yn STEAM.

​    “Mae STEM yn fwy na grŵp o feysydd pwnc yn unig. Mae'n symudiad i ddatblygu sylfeini mathemategol a gwyddonol dwfn y mae eu hangen ar fyfyrwyr i fod yn gystadleuol yng ngweithlu'r 21ain ganrif.


Ond mae'r symudiad hwn yn mynd ymhell y tu hwnt i baratoi myfyrwyr ar gyfer swyddi penodol. Mae STEM yn datblygu set o sgiliau meddwl, rhesymu, gwaith tîm, ymchwilio a sgiliau creadigol y gall myfyrwyr eu defnyddio ym mhob rhan o'u bywydau.”

Anne Jolly

Ydych chi eisiau gwybod mwy?

Cysylltwch â ni:
  • LinkedIn - Blue Circle
  • Facebook
  • Twitter
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now